Podrobnosti dogodka


– Kraj dogodka / Event Location

Narodna galerija Ljubljana, Prešernova 24, Ljubljana/ National Gallery of Slovenia, Prešernova 24, Ljubljana

– Organizator dogodka (ime inštitucije ali zasebnika)
/ Organisation, Organizer

Društvo restavratorjev Slovenija, Narodna galerija Ljubljana, Skupnost muzejev Slovenije, / Slovenian Restorers Association (DRS), National Gallery of Slovenia (NG), Department of Conservation and Restoration, Slovenian Museums Association (SMS)

– Naslov dogodka in kratka vsebina (kaj, kratek opis)
/ Event title, short description

19. Strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev/

19th Conservator-Restorers’ Professional Meeting

Mednarodno strokovno srečanje na katerem sodelujejo konservatorji-restavratorji., akademsko osebje, študenti, znanstveniki raziskovalci in drugi strokovnjaki s področja konservatorstva-restavratorstva predstavijo svoje delo, se seznanijo z  zanimivostmi in novostmi v stroki. Ob srečanju izide publikacija Konservator-restavrator s povzetki prispevkov.

An international expert meeting on which conservators-restorers, academic personnel, scientists, researchers, students and other experts in the field of conservation and restoration are involved, present their work, get acquainted with interesting features and novelties in the profession. At the meeting, the publication Conservator-Restorer with summaries of articles is published.

 

– Datum / Date of the event: 21.maj od 10:00 do 15:00

 

– Stik / Contact: Martina Vuga; martina_vuga@ng-slo.si

 

 

Vabilo

English invitation

PROGRAM 2019

Gradivo za splet

Gradivo za medije – Dropbox povezava