Podrobnosti dogodka


Podatki za vnos dogodka na zemljevid KR Transverzale:

– Kraj dogodka / Event Location

Kidričeva 6 in Tavčarjeva 43, 4000 Kranj

– Organizator dogodka (ime inštitucije ali zasebnika)
/ Organisation, Organizer

Konservatorsko–restavratorski oddelek Gorenjskega muzeja

– Naslov dogodka in kratka vsebina (kaj, kratek opis)
/ Event title, short description

Dan odprtih vrat

Ogled obeh konservatorsko-restavratorskih delavnic in predstavitev trenutnih projektov. Sledi ogled tekstilnega depoja Gorenjskega muzeja, ki se nahaja v Mestni hiši v Kranju. Ogledali si bomo predvsem tekstilije iz etnološke in kulturno zgodovinske zbirke. Večina oblačil izvira iz 19. in z začetka 20. stoletja. Seznanili se bomo s pravilno hrambo oblačil in si ogledali nekaj najbolj zanimivih kosov.

Prosimo za predhodno najavo po telefonu ali po  elektronski pošti.

– Datum / Date of the event

  1. april 09.00 – 14.00

– Stik / Contact

Gorenjski muzej, Oddelek za konserviranje-restavriranje

Irena Jeras Dimovska, 04 201 39 82, irena.j-dimovska@gorenjski-muzej.si

Sandra Dimitrijević, 04 201 39 81, sandra.dimitrijevic@gorenjski-muzej.si