Podrobnosti dogodka

  • Datum:
  • Kraj dogodka: Grad Grm

– Kraj dogodka / Event Location

Grad Grm, Skalickega ulica 1,  Novo mesto

– Organizator dogodka (ime inštitucije ali zasebnika)
/ Organisation, Organizer

Društvo za ohranjanje kulturne dediščine Marmorinke in ZVKDS OE Novo mesto

– Naslov dogodka in kratka vsebina (kaj, kratek opis)
/ Event title, short description

Ravnanje s premično in nepremično kulturno dediščino

Dogodek bo oblikovan kot predavanje, kjer bomo predstavili dobre prakse na področju obnove kulturnih spomenikov na Dolenjskem in v Beli krajini. Želimo širiti prepoznavnost kulturnih spomenikov v družbi in širiti skrb za varovanje le teh. Namen tega dogodka je približati  mnogostranske dejavnosti konservatorja-restavratorja, ki skrbi za materialno stanje umetnin. Najbolj nas zanima kakšni so ukrepi, da preprečimo propadanje umetnin. Hkrati smo lahko sami pozorni na poškodbe in če jih pravočasno prepoznamo jih ustrezen ukrep restavratorja lahko prepreči.

Tematsko se bomo dotaknili življenja stenskih slik, zlatih oltarjev in njihove patine. Spoznali bomo kako pravilno rokujemo, hranimo in vzdržujemo likovno dediščino in predmete, ki jih hranimo doma.

Predavanje bo potekalo na gradu Grm, Skalickega ulica 1 v Novem mestu.

Vljudno vabljeni!

 

Datum / Date of the event

22.5.2019, 16.30 – 18h

– Stik / Contact

Društvo za ohranjanje kulturne dediščine Marmorinke, Jakčeva ulica 14, Novo mesto

e-mail: marmorinke@gmail.com

041 897 529 Tadeja Trajkovski