Podrobnosti dogodka


Utrinki z dogodka

 

Podatki za vnos dogodka na zemljevid KR Transverzale:

– Kraj dogodka / Event Location

Codellijeva hiša, Breg 20, Ljubljana

– Organizator dogodka (ime inštitucije ali zasebnika)
/ Organisation, Organizer

Oddelek za stenske slike in mozaike, ZVKDS RC

– Naslov dogodka in kratka vsebina (kaj, kratek opis)
/ Event title, short description

Ogled zadnje faze konservatorsko-restavratorskega postopka na stropni poslikavi Franca Jelovška v Codellijevi hiši v Ljubljani.

Jelovšek je stropno poslikavo naslikal leta 1734. Je eden pomembnejših baročnih slovenskih freskantov in utemeljitelj ljubljanskega baročnega slikarstva. Izoblikoval je svojo regionalno različico iluzionističnega slikarstva. Prevzemal je slogovne elemente italijanskih manieristov, pa tudi prvine srednjeevropskega baroka. Večja sredinska poslika predstavlja prizor noči in dneva z mitološkimi bitji, okrog so simetrično naslikani medaljoni s personifikacijami, ki predstavljajo štiri letne čase. Poslikava je obdana z izjemno lepim in bogatim štukaturnim okrasjem.

– Datum / Date of the event

  1. marec 11.00 – 13.00

– Stik / Contact

ZVKDS Restavratorski center, Oddelek za stenske slike in mozaike,

Martina Lesar Kikelj, 041 959 039, martina.kikelj@rescen.si