Events at ALUO – Oddelek za restavratorstvo

– Naslov in vrsta prireditve: Zaključna razstava študentov Oddelka za restavratorstvo UL ALUO   – Kraj prireditve: UL, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Oddelek za restavratorstvo, Svetčeva 1 in Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.   – Datum: 31. maj – 3. junij 2019   – Nosilna ustanova prireditve, kontaktna oseba: UL ALUO, Oddelek za […]

– Naslov in vrsta prireditve: Zaprtje zaključne razstave študentov Oddelka za restavratorstvo UL ALUO in zaključek 12. Konservatorsko-restavratorske transverzale   – Kraj prireditve: UL, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Oddelek za restavratorstvo, Svetčeva 1 in Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.   – Datum: 3. junij 2019   – Nosilna ustanova prireditve, kontaktna oseba: UL […]