Events at Grad Grm

– Kraj dogodka / Event Location Grad Grm, Skalickega ulica 1,  Novo mesto – Organizator dogodka (ime inštitucije ali zasebnika) / Organisation, Organizer Društvo za ohranjanje kulturne dediščine Marmorinke in ZVKDS OE Novo mesto – Naslov dogodka in kratka vsebina (kaj, kratek opis) / Event title, short description Ravnanje s premično in nepremično kulturno dediščino […]