Podrobnosti dogodka


– Naslov in vrsta prireditve:

»Izjemne najdbe antičnih stenskih poslikav in situ s konca prvega stoletja, Celje – Muzejski trg«.

Ogled antičnih ostalin in situ.

 

Prijave zbiramo do 15. maja 2019 na naslov info@slodrs.si

Če bo zanimanja veliko, bomo organizirali tudi avtobusni prevoz – o stroških prevoza boste obveščeni naknadno.

 

– Kraj prireditve:

Celje – Arheološko najdišče

Muzejski trg 1, Celje

 

– Datum:

22. maj 2019, od 12.00 do 14.00.

 

– Nosilna ustanova prireditve, kontaktna oseba:

Pokrajinski muzej Celje (PMC)

Jasna Radšel  031 642 530

jasna.radsel@pokmuz-ce.si

Jure Krajšek, 031 378 535,

jure.krajsek@pokmuz-ce.si

 

ZVKDS Restavratorski center, Oddelek za stenske slike in mozaike

Jelka Kuret 041 229 184

jelka.kuret@rescen.si