Podrobnosti dogodka


– Datum:

6. in 8. maj 2019

 

– Kraj prireditve:

ZVKDS RC, Poljanska 40,

1000 Ljubljana;

in

UL, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Oddelek za restavratorstvo,

Svetčeva 1, 1000 Ljubljana

 

– Nosilna ustanova prireditve, kontaktna oseba:

UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo

Lucija Močnik Ramovš

lucija.mocnikramovs@aluo.uni-lj.si

 

VABILO

URNIK

 

Vse informacije o delavnici so na voljo tudi v:

– objavi na spletni strani UL ALUO: http://www.aluo.uni-lj.si/novica/pristop-k-ciscenju-in-odstranjevanje-filmotvornih-materialov-2019/

– prijavnem obrazcu: https://forms.gle/eDw5CfYyYzB2ATgW7