Podrobnosti dogodka


– Naslov in vrsta prireditve:

Zaprtje zaključne razstave študentov Oddelka za restavratorstvo UL ALUO in zaključek 12. Konservatorsko-restavratorske transverzale

 

– Kraj prireditve:

UL, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Oddelek za restavratorstvo, Svetčeva 1 in Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

 

– Datum:

3. junij 2019

 

– Nosilna ustanova prireditve, kontaktna oseba:

UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo.

Podrobnejše informacije najdete na: www.aluo.uni-lj.si