Events at Konservatorsko–restavratorski oddelek Gorenjskega muzeja – Tavčarjeva 43

Podatki za vnos dogodka na zemljevid KR Transverzale: – Kraj dogodka / Event Location Kidričeva 6 in Tavčarjeva 43, 4000 Kranj – Organizator dogodka (ime inštitucije ali zasebnika) / Organisation, Organizer Konservatorsko–restavratorski oddelek Gorenjskega muzeja – Naslov dogodka in kratka vsebina (kaj, kratek opis) / Event title, short description Dan odprtih vrat Ogled obeh konservatorsko-restavratorskih […]