Na Mednarodni muzejski dan, ki se na 18. maj obeležuje že od leta 1977, smo v Zavodu Trismegistus in v sodelovanju s Kulturnim domom Krško, v soboto, 18. 5. 2019 v Mestnem muzeju Krško izvedli Predavanja o ohranjanju premične in nepremične dediščine.

Na sicer oblačno soboto, smo v skromnem številu osvetlili nekatere pomembne teme varovanja naše dediščine. Tako nam je mag. Maja Ivanišin, konservatorka – restavratorka iz Zavoda Trismegistus predstavila projekt Zaščitimo predmete – ohranimo spomine, v aktivnosti katerega je tudi spadal sobotni dogodek. Nadalje je izpostavila kako pomembno je sodelovanje med muzejskimi, konservatorskimi in restavratorskimi strokami pri ohranjanju dediščine. Dr. Helena Rožman, muzejska svetovalka iz Kulturnega doma Krško, nam je predstavila začetke muzejske službe v Krškem, ki segajo v 40. leta 20. stoletja ter današnjo vlogo Mestnega muzeja Krško in Gradu Rajhenburg, muzejskih enot Kulturnega doma Krško, ki presegata zgolj vlogo muzeja in postajata sodobni kulturni središči.

Konservatorja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Ljubljana, pod katero spada občina Krško, Marija Režek Kambič, konservatorska svetovalka in Domen Rus, mag. inž. kraj. arh., sta nam predstavila pomen ohranjanja stavbne dediščine kot tudi kulturne krajine. Naš odnos do prostora v katerem živimo sta nam pokazala s primeri posledic, ki jih pušča naše poseganje v te vrednote na območju občine Krško.

Nato smo prešli v restavratorske vode, ko nam je konservatorka – restavratorka Jerneja Kos, povedala kaj je razlika med različnimi tehnikami izdelave stenskih poslikav in kakšni so razlogi za njihovo propadanje. Opozorila je tudi na natančnost izvajanja posegov na poslikavah in koliko boljše je, da jih izvedejo usposobljeni strokovnjaki, da se izognemo ne potrebni škodi na spomenikih. Nazadnje smo se v predstavitvi konservatorke – restavratorke Tadeje Kajzar Trajkovski iz Društva za ohranjanje kulturne dediščine Marmorinke, posvetili problematiki ohranjanja pozlate na oltarjih in sakralnih kipih. Ogledali smo si različne načine dopolnjevanja manjkajočih delov pozlate in primerne načine krasitve sakralnih prostorov, brez da bi le-ta predstavljala možnosti poškodb na dediščini.

Popoldan smo zaključili v prijetnem pogovoru o primerih dobrih praks ohranjanja premične in nepremične dediščine v našem okolju.

Vsem udeležencem dogodka se prisrčno zahvaljujemo za udeležbo!

Nazadnje bi vas pa še povabili na naslednje letošnje dogodke v okviru projekta Zaščitimo predmete – ohranimo spomine, in sicer:

  • Ohranjanje Štovičkove zbirke: ogled zbirke | depoja | predstavitev restavratorskih del, 26. 06. 2019, ob 18.00 uri, Mestni muzej Krško, vstop prost in
  • Odtisi kulturne dediščine: Dediščina # umetnost # razvedrilo; delavnica za vse generacije, 03. 10. 2019, ob 16.00 uri, Večgeneracijski center Krško, vstop prost.

Veseli bomo vašega obiska!

Dogodek je del aktivnosti projekta »Zaščitimo predmete – ohranimo spomine« in je vključen v 12. konservatorsko – restavratorsko transverzalo in Teden vseživljenjskega učena.

Zavod Trismegistus