1. aprila 2019 smo si ogledali Center za ohranjanje knjižničnega gradiva v Ljubljani.