Events at Center za ohranjanje knjižničnega gradiva

Utrinki z dogodka   Dan in ura: 1.4. 2019, od 9:00 do 12:00. (Prosimo za predhodno najavo po telefonu ali po  elektronski pošti.)   Kraj prireditve: Center za ohranjanje knjižničnega gradiva, Leskoškova 12, 1000 Ljubljana   Nosilna ustanova prireditve, kontaktna oseba: Narodna in univerzitetna knjižnica Andrej Štolfa, 01 5861 381 andrej.stolfa@nuk.uni-lj.si