Events at Codellijeva hiša

Utrinki z dogodka   Podatki za vnos dogodka na zemljevid KR Transverzale: – Kraj dogodka / Event Location Codellijeva hiša, Breg 20, Ljubljana – Organizator dogodka (ime inštitucije ali zasebnika) / Organisation, Organizer Oddelek za stenske slike in mozaike, ZVKDS RC – Naslov dogodka in kratka vsebina (kaj, kratek opis) / Event title, short description […]